Білорусько-Литовський літопис

"Введение в изучение белорусско-литовского летописания"

праця Миколи УлащикаМісце та час видання

Москва – «Наука», 1985

Групи літописів за автором

Поділ лише за самими літописами

Літописи, що входять

до груп

1)      Супрасльський;

2)    Origo regis Jagyelo et Witholdi ducum Lithuanie;

3)    Никифорівський;

4)    Слуцький (Уваровський);

5)    Віленський;

6)    Авраамки;

7)    Археологічного товариства;

8)    Рачинського;

9)    Красинського;

10)             Ольшевський;

11)             Рум’янцевський

12)             Євреїновський

13)             Хроніка Биховця;

14)             Списки Хроніки Литовської та Жемойтської;

15)           Баркулабівський

 

Назви груп

 

Час складання груп літописів

 

Джерела літописів

Легендарна частина – логічний розвиток давно існуючої легенди, ледь не вперше викладеної Яном Длугошем в «Історії Польщі», розширений і відредагований літописцями. Судячи з географічних відомостей, першу частину остаточної версії легенди (прибуття біженців з Риму та хній рух на схід, у Литву) склав, імовірно, уродженець давньої Девялтви, другу (присвячену Новогрудку) – уродженець Новогрудка. Ініціатива створення належала роду Гаштольдів.

Особи, пов’язані з літописанням

Князі Одинцевичі, а також фундатори Супрасльського монастиря князі Ходкевичі – Супрасльський літопис. У розділі «Находки и публикации летописей» Улащик подає детальні відомості про всіх тих, у кого було знайдено той чи інший літопис.

Автор «Хроніки Биховця» - православний.

Центри літописання

Супрасльський літопис – Східна Білорусь, або, імовірніше, західна Смоленщина. Слуцький літопис – Слуцьк.

Хроніка Биховця – імовірно, Новогрудок.

Коло проблем, які цікавили автора

Серед усіх дослідників він найбільше уваги приділяє знахідкам і публікаціям літописів; окремі розділи присвячено вивченню літописних джерел хронічки Мацея Стрийковського, а також обставинам виникнення, розвитку та запису легендарної частини літописів

Посилання на працю: http://adverbum.org/ru/ulashchik-vvedenje-v-izuchenijeОбновлен 11 ноя 2016. Создан 08 ноя 2016