Білорусько-Литовський літопис

"Обозрение русских летописных сводов XIV – XVI ст."

праця Олексія ШахматоваМісце та час видання

Видавництво Академії Наук СРСР, Москва - Ленінград, 1938

Групи літописів за автором

Групи

Літописи, що входять

до груп

Найдавніша група: 1) Супрасльський літопис; 2) Уваровський (Слуцький) літопис; 3) Никифорівський; 4) Академічний.

Новіша група: 1) Археологічного товариства;

2) Румянцевський;

3) Патріарший;

4) Рачинського.

Найновіша: Биховця.

 

Назви груп

Визначених назв нема – лише «найдавніша», «новіша» тощо

Час складання груп літописів

Слуцький літопис складено пізніше за інші найдавніші літописи.

Взагалі ж появу найдавнішої групи він відносив до 1498 – 1502 рр.

Джерела літописів

Супрасльський літопис. Загальноруський звід – західноруська компіляція московського митрополичого зводу, або Поліхрону (який містив, серед інших, власне митрополичий літопис (згадки про Фотія, частина до 854 р.) і Сімеонівський та Ніконівський літописи (деякі звістки періоду 1310 – 1385 рр. і 1419 – 1427 рр.)), Новгородського IV літопису і Софійського 1-го літопису 1-ої редакції (особливо до 1310 р.),

Смоленського літопису (щодо 1431 – 1446 рр.). Литовська частина – окремий «Літописець великих князів литовських», написаний різними особами в Західній Русі.

Літопис Авраамки –

загальноруська частина – новгородський витяг зі зводу 1448 р., IV i V Новогородські літописи, хронограф.

«Похвала Вітовта» - окремий твір, що існував поза літописом.

Особи, пов’язані з літописанням

Автор літопису Авраамки – сам Авраамка.

Центри літописання

Протограф Супрасльського літопису і літопису Авраамки складено в  Смоленську, як і найдавнішу групу в цілому.

 

Коло проблем, які цікавили автора

Шахматова найбільше цікавило вивчення загальноруських джерел літописів, особливо найдавнішої групи; чимало уваги приділено спробі виділити протографи літописів, особливо Супрасльського

Посилання на працю: http://imli.ru/upload/elibr/russliteratura/SHahmatov_A.A._Obozrenie_russkih_letopisnyh_svodov_XIV-XVI_vv._1938.pdfОбновлен 11 ноя 2016. Создан 08 ноя 2016